نحوه همکاری با انجمن:

  1. جمع آوری اقلام از متقاضیان

  2. تفکیک و تنظیف وسایل

  3. برگزاری جشن برای کودکان

  4. برپایی بازاراچه خیریه

  5. ارسال اقلام به انبار از طریق پست یا باربری (نمایندگان شهرها)

  6. شناسایی مناطق و افراد نیازمند برای توزیع اسباب بازی و سایر ملزومات

  7. توزیع وسایل در مناطق و تهیه گزارش تصویری از روند کار

 

اگر علاقمند به همکاری با انجمن هستید با ما تماس بگیرید.