رفتار با کودک

رفتار با کودک برگرفته از کارگاه استاد سلطانی رفتار ما باکودک به یکی از این چهار مورد منجر میشود: ۱_مهر ومحبت ۲_کنترل ومحدودیت  ۳_آزادی  ۴_خشونت ۱_مهر ومحبت  رفتاری است که دارای کنترل وآزادی است. آزادی انسان مفهومی ندارد مگر اینکه با محدودیت باشد و گرنه آزادی مطلق یک افسانه است. انسان آزادی را دوست دارد و محدودیت را […]

اهمیت بازی

«اهمیت بازی» بازی مهمترین نقش را در رشد کودک دارد. این مطالب برای همه کسانی که کودک دارند یا نوجوان دارند یا حتی فرزند بزرگ دارند و حتی کسانی که ازدواج نکرده اند و کودک ندارند، جالب خواهد بود. چون ما در زندگی مان هیچ کاری نمی کنیم جز بازی. تمام زندگی انسان از تولد […]

بازی و اسباب بازی مناسب

«بازی و اسباب بازی مناسب» نویسنده: استاد محمدتقی فیاض بخش (کتاب کرامت نفس در تربیت کودک) ورزش و بازى کودک ورزش و بازى هاى کودکان، نه فقط وسیله اى براى سلامتى بدن، بلکه ابزارى در جهت شناختن استعدادهاى خود و شکوفا کردن خلاقیت هاى خود در قالب بازى است. بنابراین اگر بازى هاى کودکان جهت صحیحى […]